Well come Uncle Pat, Brandom, Brad, Justin and Jon!

2015-02-01 12:03

Ngày 05/01/2015 Ông Pat, cùng 4 anh: Brandom, Brad, Justin và Jon đã về đến Huế bắt đầu chuyến viếng thăm và sinh hoạt cùng trường TTM. Thời gian thăm viếng: ÔNG PAT và Brandom (1 tuần), Brad, Justin và Jon(2 tuần).

Trường TTM đã có nhiều sinh hoạt phong phú như: Đi thuyền Rồng trên sông Hương, phát học bỗng cho 6 học sinh CNV Đức Sơn, tặng quà NOEL cho tất cả học sinh TTM, thăm viếng và tặng quà Cô Nhi Viện Đức Sơn. dự tiệc cưới VN.

Mời xem Video1, Video2, Video3.