Our Team

HS TTM NGUYỄN PHÚ

Cử nhân Kinh Tế, Kế toán Ngân Hàng SHB Huế.Cell: 0949548487

HS TTM Nguyễn Thị Thùy Nga

Tốt nghiệp ĐHSP Huế năm 2012.

Trường Mầm Non 2 Huế.

Cell phone: 01652056209.

HS TTM Hoàng Thị Mỹ Nhung

Tốt nghiệp CĐSP Huế năm 2012

Làm việc tại Lăng Cô Huế.

Cell phone: 01278785577

HS TTM Hoàng Thị Anh

Tốt nghiệp ĐHSP Huế năm 2012.

Giáo Viên trường THCS Gio Linh Quảng Trị.

Cell phone: 0972457993

HS TTM Lê Quang Hóa

Tốt nghiệp ĐHKH Huế năm 2012

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Cell phone: 

HS TTM Nguyễn Hữu Việt

Tốt nghiệp ĐHKT Huế năm 2011.

Công Ty TNHH Giày da Tuấn. Huế.

Cell phone: 0909455970.

HS TTM Phan Thanh Được

Tốt nghiệp ĐH Nông Lâm Huế năm 2010.

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Cell phone: 0937641934.

 

HS TTM Đào Quang Long

Tốt nghiệp ĐHKT Huế năm 2010.

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Cell phone: 09880773099

HS TTM Nguyễn Thị Thanh Lai

Tốt nghiệp ĐHKH Huế năm 2010

Giáo viên Tin Học trường THCS Chu Văn An Huế.

Cell phone: 0938556035

HS TTM Nguyễn Thị Minh Tâm

Tốt nghiệp ĐHSP năm 2009.

Giáo viên Tin Học TP Hồ Chí Minh.

Cell Phone: 0988228693

HS TTM Nguyễn Thị Cẩm Vân

Tốt nghiệp ĐHVH Huế.

Làm việc tại C.O.O.P. Mark Huế.

Cell phone: 01684388776.

HS TTM Trương Viết Muốn

Tốt nghiệp CĐSP năm 2008.

Giáo viên trường THCS Hải Dương, Phú Vang, TT_Huế.

Cell phone: 0935155898.

HS TTM Nguyễn Văn Phụng

Tốt nghiệp Kỹ Thuật viên Tin Học.

C.Ty Tin Học Tri Thức Trẻ, Thị Trấn Sịa, TT-Huế.

cell phone: 0977207221.

Thầy Nguyễn Văn Cư

Chủ nhiệm:

Phone: 0914561563

                                  Email: nvc4648@yahoo.com

Anh Nguyễn Hồng Cương

OFFICE MANAGER:

Phone: 0914561513

Email: hongcuongvn282@gmail.com