Vị trí trường tin học Tri Thức Mới

Số 15 đường Đoàn Thị Điểm, Tp Huế