MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2015

Trường TTM Huế ngày 20-11-2015 đến 21 giờ 30 các em cựu học sinh còn đến chúc mừng, rất cảm động, xin đăng một số hình ảnh để đáp lại tình cảm của các em.

MỜI XEM HÌNH ẢNH

 

Ngày 08-02-2015, Trường TTM đã đến thăm và tặng quà Xuân Ất Mùi mang đến niềm vui nho nhỏ cho 29 Mệ đang được nuôi dưỡng tại Nhà Dưỡng Lão Chùa Tịnh Đức Huế.

MỜI XEM HÌNH ẢNH

 

PICTURES OF THE SECOND PROJECT SMILE FROM MR. BRAD

VIEW PICTURES

 

PICTURES OF THE FIRST PROJECT SMILE FROM MR. BRAD

VIEW PICTURES

 

CHÚC MỪNG HS NGUYỄN THỊ HẢO (CHÙA ĐỨC SƠN) TRÚNG TUYỂN KHOA TOÁN ĐHSP HUẾ NĂM HỌC 2013-2014

MỜI XEM HÌNH ẢNH CÔ HƯƠNG & CHÚ PHIL VÀ CHÚ LOUIS VỀ THĂM HUẾ THÁNG 3-2013

XEM HÌNH KÍCH VÀO ĐÂY!

PROJECT SMILE CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2013

Items: 1 - 8 of 8

DANA VÀ CHƯƠNG TRÌNH PROJECT SMILE THÁNG 11-2012

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN GIAO TIẾP 2012

Items: 1 - 7 of 7

Chúc mừng học sinh TTM Hồ Cù Thiện Qui (Chùa Đức Sơn ) trúng tuyển Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - Ngành Kiến Trúc - năm học 2012-2013.

Trường TTM thăm và tặng quà Trại Dưỡng Lão Tịnh Đức Huế Mùa Phật Đản 2012

Items: 1 - 4 of 4

Trường TTM thăm & tặng quà Trại Dưỡng Lão Tịnh Đức 4-3-2012

Ông tha mà Bà chẳng tha-Làm thêm trận lụt 13-10(ÂL)

Chúc mừng học sinh TTM Lê Thị Thảo trúng tuyển Đại Học năm học 2011-2012

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 8/3/2011