HS TTM Nguyễn Thị Thanh Lai

HS TTM Nguyễn Thị Thanh Lai

Tốt nghiệp ĐHKH Huế năm 2010

Giáo viên Tin Học trường THCS Chu Văn An Huế.

Cell phone: 0938556035