HS TTM Lê Quang Hóa

Tốt nghiệp ĐHKH Huế năm 2012

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Cell phone: