Trường TTM thăm và tặng quà Trại Dưỡng Lào Tịnh Đức Huế Mùa Phật Đản 2012.

2012-04-30 12:33

 

Ngày Chủ Nhật 29-4-2012 Trường TTM đã đến thăm và tặng quà Trại Dưỡng Lão Chùa Tịnh Đức Huế Mùa Phật Đản 2012, các mệ rất vui được nhận những phần quà đầy tình cảm của gia đình  thân hữu Trần Văn Di và Trần Thị Xê (Texas-USA) đã nhờ trường TTM chuyển đến các mệ.

Xin cảm ơn thân hữu Di Xê và gia đình. Mời xem mục Hình Ảnh...