Trường TTM thăm & tặng quà Trại Dưỡng Lão Tịnh Đức 04-03-2012

2012-03-06 12:14

Ngày Chủ Nhật 04-03-2012 Trường TTM thăm & tặng quà Trại Dưỡng Lão Tịnh Đức tại Xã Thủy Bằng Huyện Hương Thủy tỉnh TT-Huế, nơi đây đang nuôi dưỡng 28 cụ già không có gia đình, con cháu chăm sóc. Hằng năm gia đình Cô Hương ở Mỹ và Trường TTM đều có thăm hỏi và tặng quà, mang niềm vui đến với các cụ. Số lượng các cụ lại vơi dần theo thời gian vì một số cụ đã mãi mãi đi xa!