MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2017!

2016-12-25 23:27

VIDEO HỌC SINH TTM SCHOOL MỪNG ĐÓN GIÁNG SINH 2016 

Mừng Giáng Sinh 2016 tổ chức tại TTM cũng là dịp để kiểm tra sự tiến bộ của từng em trong giao tiếp Tiếng Anh. Các học sinh thi viết thư bằng Tiếng Anh gởi Santa Claus để được nhận quà, Ông già Tuyết khi phát quà và mỗi em được nhận quà đều phải phát biểu bằng Tiếng Anh. Chúc các em vui khỏe và tiến bộ nhiều hơn nữa trong học tập!
Mời các bạn và các em chung niềm vui! MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2017!

MỜI XEM VIDEO