MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20-11-2015

2015-11-20 21:57

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2015

Trường TTM Huế ngày 20-11-2015 đến 21 giờ 30 các em cựu học sinh còn đến chúc mừng, rất cảm động, xin đăng một số hình ảnh để đáp lại tình cảm của các em.

MỜI XEM HÌNH ẢNH