LỚP HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI TTM NĂM HỌC 2015-2016

2015-09-20 10:20

LỚP HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TẠI TTM NĂM HỌC 2015-2016.

xuất học :17g30 đến 19g : Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần

Giáo viên giao tiếp trực tuyến qua Skype: Uncle Louis.

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Hồng Cương.

MỜI XEM VIDEO