KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNV ĐỨC SƠN - Khoá ngày: 26-01-2013.

2013-02-02 12:22

 

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

XẾP LOẠI

1

Lê Thị Anh

04/05/1991

Giỏi

2

Hồ Thị Hường

14/10/1993

Giỏi

3

Phạm Thị Thu Hà

22/08/1991

Khá

4

Đoàn Thị Lài

21/06/1993

Giỏi

5

Nguyễn Thanh Lợi

20/11/1989

Khá

6

Lê Thị Thảo

25/05/1993

Giỏi

7

Võ Thị Thu

05/06/1993

Giỏi

8

Phạm Thị Bảo Vi

01/02/1989

Khá