KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNV ĐỨC SƠN - Khoá ngày: 20-01-2014.

2014-01-23 10:00

KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNV ĐỨC SƠN - Khoá ngày: 20-01-2014.

 

STT           HỌ TÊN                                    ĐỊA CHỈ                                    XẾP LOẠI

01             Đoàn                    Thắng          Cô Nhi Viện Đức Sơn                      Giỏi

02             Nguyễn Thị            Hảo            Cô Nhi Viện Đức Sơn                      Giỏi.