KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC NGÀY 15-01-2012 HỌC SINH CHÙA ĐỨC SƠN

2012-02-01 17:02

KẾT QUẢ KỲ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC NGÀY 15-01-2012 HỌC SINH CHÙA ĐỨC SƠN NHƯ SAU:

1. HỒ THỊ MẾN            XẾP LOẠI:    GIỎI.

    (THÍCH NỮ LIÊN HƯƠNG)   

2. LÊ THỊ NA                XẾP LOẠI:    KHÁ.

3. VÕ THỊ TÂM             XẾP LOẠI:    KHÁ.

4. KIỀU THIỆN THẢO    XẾP LOẠI:    KHÁ.

5. LÊ THỊ KIM THÙY     XẾP LOẠI:    KHÁ.

6. NGUYỄN THỊ THU THỦY    XẾP LOẠI:    KHÁ.

CÁC HỌC SINH TỐT NGHIỆP LIÊN HỆ TRƯỜNG TTM ĐỂ NHẬN CHỨNG CHỈ.