DANA VÀ CHƯƠNG TRÌNH PROJECT SMILE THÁNG 11-2012

2012-11-01 16:23

PROJECT SMILE là chương trình bốc thăm trúng thưởng được tổ chức hàng tháng cho học sinh TTM có được một niềm vui nho nhỏ. Các em sẽ tham dự bốc thăm trúng thưởng với số tiền mỗi tháng là 300000 VND. Học sinh trúng thưởng được dùng số tiền này cho các sở thích cá nhân như: mua sắm, giải trí, giao lưu bè bạn...

Chị Dana về thăm trường TTM đã tham dự chương trình PROJECT SMILE tháng 11 năm 2012 rất vui nhộn.

MỜI XEM HÌNH ẢNH