Chúc mừng học sinh TTM Hồ Cù Thiện Qui (Chùa Đức Sơn) trúng tuyển Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - Ngành Kiến Trúc - năm học 2012-2013.

2012-08-26 11:17

 

Toàn thể Giáo viên và học sinh truờng Tri Thức Mới hân hoan chúc mừng học sinh TTM Hồ Cù Thiện Qui (Chùa Đức Sơn) đã được trúng tuyển vào học Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng - Ngành Kiến Trúc - năm học 2012-2013. Em Qui đã hết sức cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, nổ lực học tập và kết quả hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho mọi nổ lực của em. Một lần nữa xin chúc mừng em.