Chúc mừng học sinh TTM Nguyễn Tuấn (Chùa Đức Sơn)

2011-10-04 11:30

Học sinh TTM Nguyễn Tuấn (Chùa Đức Sơn) là học sinh giỏi môn Tin Học trường PTTH Đặng Trần Côn Huế đã được đề cử tham gia kỳ thi Học Sinh Giỏi Tin bậc PTTH Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2011 tại Sở  Giáo Dục Đào Tạo TT-Huế. Chúc Học sinh TTM Nguyễn Tuấn đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới!