Chúc mừng học sinh TTM Lê Thị Thảo (Chùa Đức Sơn) trúng tuyển Đại Học Ngoại Ngữ Huế năm học 2011-2012

2011-09-30 15:24

Toàn thể Giáo viên và học sinh truờng Tri Thức Mới chúc mừng học sinh TTM Lê Thị Thảo (Chùa Đức Sơn ) đã được trúng tuyển vào học Đại Học Ngoại Ngữ Huế năm học 2011-2012.

(mời xem hình ảnh)