Chào mừng Cô Hương, Chú Phil, Chú Louis về thăm trường TTM

2013-03-15 12:41

 

Ngày 28/02/2013 CÔ HƯƠNG & CHÚ PHIL VÀ CHÚ LOUIS đã về đến Huế bắt đầu chuyến viếng thăm và sinh hoạt cùng trường TTM. Trong khoảng thời gian tuy ngắn ngủi (CÔ HƯƠNG & CHÚ PHIL: 5 ngày, CHÚ LOUIS: 10 ngày) quý Cô Chú và các giáo viên, học sinh trường TTM đã có nhiều sinh hoạt phong phú như: Đi thuyền Rồng trên sông Hương, phát học bỗng và chứng chỉ Tin Học, tổ chức bốc thăm trúng thưởng, thăm viếng chổ ở của 2 cựu học sinh TTM đã lập gia đình, thăm viếng và tặng quà Cô Nhi Viện Đức Sơn, nhà Dưỡng Lão Tịnh Đức Huế, nhiều buổi gặp mặt, tâm giao cùng học sinh rất tình cảm thân thương.

MỜI XEM HÌNH ẢNHVIDEO1 OR VIDEO2