4 HỌC SINH TTM TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2012

2012-07-18 21:59

Ngày 12-07-2012 Trường TTM đã tổ chức Lễ Tốt Nghiệp Đại Học năm 2012 cho 4 Tân Cử Nhân và Tân Kỹ Sư là:

(MỜI XEM VIDEO)

1. Nguyễn Thị Thùy Nga (ĐH Sư Phạm)\

2. Hoàng Thị Anh (ĐH sư Phạm).

3. Hoàng Thị Mỹ Nhung (Cao Đẳng Sư Phạm).

4. Lê Quang Hóa (ĐH Khoa học).

Buổi Lễ diễn ra trong niềm vui, hân hoan và thắm đậm tình Thầy trò của trường TTM