Date: 2011-10-10

By: Nguyễn Hồng Cương (1998)

Subject: Tâm sự mùa hè.

Mùa hè hoa phượng nở,
Rơi rơi khắp bên đường,
Ve kêu buổi tan trường,
Bạn và mình buồn bã,
Săp phải chia tay rồi!...

Huế 1998.
Hongcuongvn

New comment