Tiếng Anh nâng cao

Giáo viên phụ trách: Cô Nguyễn Thị Hương (Cô Mai).

Đối tượng Học sinh Sinh Viên có trình độ C .Anh Văn .

Môn Học: Dịch Thuật - Viết bài luận bằng Anh ngữ.

Số lượng học sinh : 8 học sinh

Thời gian học từ 9h00 đến 11h00 các ngày Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.