Lớp Lập Trình Borland Pascal

Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Cư

Đôi tượng:  học sinh đang học lớp 11 năm học 2011-2012

Số lượng học sinh 12 học sinh

Chương trình học:   

    - Pascal cơ bản

    - Pascal nâng cao

Thời gian học: 17h30 đến 19h các ngày thứ  5 và 15h30 đến 17h Chủ Nhật trong tuần.