Lớp Sửa chữa cài đặt

Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Cư.

Đối tượng sinh viên Trung cấp, Cao Đẳng và Đại học.

Số lượng 12 học sinh

Chương trình học:

    - Cơ bản về cấu trúc máy tính

    - Cài đặt hệ điều hành( XP, Win7)

    - Sử dụng phần mềm Ghost để sao lưu và phục hồi dữ liệu

    - Định dạng và phân chia ổ cứng

    - Thiết kế, Lắp ráp, Cài đặt và điều hành mạng LAN (hình thành và quản lí một phòng máy Internet Cafe)

Thời gian học: 17h30 các ngày Chủ Nhật hàng tuần.