Lớp Microsoft Office

Phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Cư

Đối tượng

   * Học sinh lớp 10 năm học 2011-2012

                   Số lượng học sinh: 9 học sinh

                   Chương trình học:

    - Microsoft Word

    - Microsoft Excel

    - Microsoft Powerpoint

    * Học sinh lớp 12 và ôn thi Đại Học năm học 2011-2012

                 Số lượng học sinh: 8 học sinh

                 Chương trình học:

    - Microsoft Access

    - Mạng Internet

    - Thiết kế Website.

Thời gian học: 17h30 đến 19h các ngày thứ 3, 6 ( học sinh lớp 12 và ôn thi Đại Học) 

                      17h30 đến 19h các ngày thứ 4, 7 ( học sinh lớp 10)