Danh sách Các Lớp Tin Học Miễn Phí năm học 2011-2012

 

STT

HỌ VÀ

TÊN

ĐỊA CHỈ

Trình độ
văn hoá

GHI
CHÚ

1

Trần Thị

Chìu

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

2

Hồ Cù Thiện

Hiếu

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

3

Đoàn Thị Thu

Huyền

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

4

Nguyễn Cửu Thuỳ

Linh

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

5

Hoàng THị

Lương

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

6

Phạm Đăng

Quang

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

7

Trần Thị

Sang

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

8

Lê Văn

Tân

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

9

Ngô Lê

Tây

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

Kh.tật

10

Kiều Thiện Hương

Thuý

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

11

Đồng Thị Mỹ

Trang

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 10

 

12

Hồ Gia

Bảo

Trường PTTH Đặng Trần Côn Huế

lớp 11

 

13

Trần Viết

Bửu

Trường PTTH Đặng Trần Côn Huế

lớp 11

 

14

Phạm Thị

Chi

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 11

 

15

Nguyễn Thị

Hảo

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 11

 

16

Kiều Thị Diễm

Hương

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 11

 

17

Hà Thị Bích

Ngọc

Trường PTTH Đặng Trần Côn Huế

lớp 11

 

18

Trần Thị Thuỳ

Tiên

Trường PTTH Đặng Trần Côn Huế

lớp 11

 

19

Trần Hữu Ngọc

Toại

Trường PTTH Đặng Trần Côn Huế

lớp 11

 

20

Lê Thị Phương

Trinh

Trường PTTH Đặng Trần Côn Huế

lớp 11

 

21

Trần Văn

Hiếu

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 12

 

22

Hồ Cù Thiện

Quy

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 12

 

23

Nguyễn

Tuấn

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

lớp 12

 

24

Lê Thị

Hằng

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Trung cấp

 

25

Hồ Thị

Hường

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Trung cấp

 

26

Đoàn Thị

Lài

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Trung cấp

 

27

Lê Thị

Na

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Trung cấp

 

28

Võ Thị

Tâm

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Trung cấp

 

29

Võ Thị

Thu

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Trung cấp

 

30

Lê Thị

Anh

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Cao đẳng

 

31

Phạm Thị Thu

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Cao đẳng

 

32

Hoàng Thị Mỹ

Nhung

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế

Cao đẳng

H.Bỗng

33

Lê Thị Kim

Thuỳ

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Cao đẳng

 

34

Nguyễn Thị Thu

Thuỷ

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

Cao đẳng

 

35

Hoàng Thị

Anh

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

ĐH SP

H.Bỗng

36

Hồ Văn

Bình

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

ĐH KH

H.Bỗng

37

Lê Quang

Hoá

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

ĐH KH

H.Bỗng

38

Nguyễn Văn

Hướng

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

ĐH PXuân

H.Bỗng

39

Lê Thị

Thảo

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

ĐH NNgữ

H.Bỗng

40

Hồ Xuân

Thiếc

T.T.Chăm Sóc Trẻ Mồ Côi Chùa Đức Sơn

ĐH Y Huế

H.Bỗng

41

Nguyễn Thị Thùy

Nga

Đại Học Sư Phạm Huế

ĐHSP Huế

H.Bỗng